Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

         
Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
Stan na dn. 30.09.2015r. 
         
Grupa wg KŚT ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Wartość w zł Ilość w szt. Wartość w zł Ilość w szt.
GRUNTY 230 817 211,00 7    
BUDYNKI I LOKALE 71 558 288,02 23 679,32 1
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 245 320,63 68 4 239,93 2
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 266 140,09 2    
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 354 171 220,47 3 802 4 003 128,84 2 862
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 87 994,75 8 176 624,83 113
URZĄDZENIA TECHNICZNE 44 134 324,95 470 2 262 505,65 1 854
ŚRODKI TRANSPORTU 2 838 211,74 35 14 037,02 10
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 2 282 109,36 202 6 028 291,81 11 788
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 106 536 181,40 636 2 031 034,69 1 940

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji : 21.10.2015
Data modyfikacji : 21.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kwasiborska - Zastępca Dyrektora
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry