Działalność lobbingowa

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych w 2013 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Metryczka

Data publikacji 13.03.2014
Data modyfikacji 06.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry