Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 2 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Pozycje 8-15

Nr 2, poz. 8 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 2, poz. 9 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Nr 2 z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Nr 2, poz. 10 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 3 z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie
Nr 2, poz. 11 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 4 z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze
 Nr 2, poz. 12 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 5 z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie
 Nr 2, poz. 13 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 18 z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 2, poz. 14 Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 19 z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 2, poz. 15 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujàcych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresów akredytacji
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 2 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

 

Metryczka

Data publikacji 06.04.2009
Data modyfikacji 08.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry