Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

345
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
348

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

 

- zwiększenie bezpieczeństwa polskich dokumentów podróży,

- potrzeba oznaczenia dokumentu dla osób niewidzących i niedowidzących.

Katarzyna Anzorge-Kicińska Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 3 miesiące od dnia jego ogłoszenia. Termin ten zapewnia czas niezbędny m. in. na notyfikację tych dokumentów, tj. powiadomienie innych krajów o wprowadzanym do obrotu nowym wzorze dokumentów podróży. Powyższe umożliwia wszystkim właściwym służbom, w tym służbom granicznym krajów trzecich, zapoznanie się z nowym dokumentem, wprowadzenie go do katalogu obowiązujących dokumentów, a w efekcie umożliwia przekraczanie granic przez posiadaczy nowych dokumentów paszportowych.

Procedowany
356

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz sposobów jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa

Potrzeba sprecyzowania przepisów dotyczących okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz wskazują sposoby jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

czerwiec 2018 r

Procedowany

Wybierz Strony

do góry