Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej


Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


*Rejestr aktualizowany jest raz w tygodniu w ostatni dzień roboczy

 

Data udzielenia koncesji (dd-mm-yyyy)
Data cofnięcia koncesji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1538
Numer koncesji Data udzielenia koncesji Data cofnięcia koncesji NIP przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej Województwo Działalność gospodarcza w zakresie:
B-001/2003 29.01.2003 6941525896 NITROERG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 59-500 Złotoryja, Wilków 59-513 Złotoryja, Wilków - magazyn materiałów wybuchowych -, 43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1 - magazyn materiałów wybuchowych, 42-693 Krupski Młyn, Zawadzkiego 1 - magazyn materiałów wybuchowych, Skład Materiałów Wybuchowych "Morawica" w Woli Morawickiej - magazyn materiałów wybuchowych, -, dolnośląskie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi oraz obrotu środkami strzałowymi z magazynowaniem,
B-001/2004 09.01.2004 5372009454 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 58 21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 58, lubuskie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia - bez magazynowania, obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia - bez magazynowania,
B-001/2005 06.01.2005 5790006990 STOCZNIA ŻUŁAWY Sp. z o.o. 82-112 Ostaszewo, Piaskowiec 15 82-112 Ostaszewo, Piaskowiec 15, pomorskie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT III, WT IV ust. 1 i 2, WT V ust. 3 i 5 ( z wyłączeniem sprzętu do uzupełniania paliwa w powietrzu), WT XII ust. 1 i 2, WT XIII ust. 4 oraz WT XIV ust. 4 i 12 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-001/2006 02.01.2006 5210085100 EGERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-845 Warszawa, ul. Puławska 392 02-845 Warszawa, ul. Puławska 392, mazowieckie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT I ust. 6 i 7, ust. 8 pkt 2 i 3, WT VII ust. 1 pkt 15, WT VIII ust. 1 pkt 3, WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 12 i 13 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) - bez prawa magazynowania,
B-001/2007 11.01.2007 9121724701 JELCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 55-221 Jelcz-Laskowice, ul. Inżynierska 3 55-221 Jelcz-Laskowice, ul. Inżynierska 3, dolnośląskie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT III - z wyłączeniem czołgów,, WT XII ust. 1 oraz WT XIV ust. 2 i 12 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-001/2008 07.01.2008 7590003781 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe DŁUGPOL Ryszard DŁUGOŁĘCKI 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Stacyjna 20 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 63, mazowieckie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT III - WT IV, WT XII - WT XIII oraz WT XIV ust. 2 i 8 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) . Wytwarzania i obrotu elementami zestawów hydrauliki siłowej do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią,
B-001/2009 07.01.2009 8271120766 - Jacek SZCZEPANIAK 98-200 Sieradz, ul. Działkowa 4 98-200 Sieradz, ul. Działkowa 4, łódzkie wytwarzania i obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 3 oraz ust. 6 . Wytwarzania broni palnej myśliwskiej i sportowej polegającego za zmianie kalibru luf za zlecenie posiadaczy indywidualnych pozwoleń na broń oraz wytwarzania i montażu istotnych części broni palnej: myśliwskiej, sportowej, gazowej, alarmowej, sygnałowej oraz broni pneumatycznej (rewolwery, pistolety, strzelby, karabiny, karabinki) niezbędnych do jej napraw - w ramach usług rusznikarskich, obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 4, ust. 6 , 6a, ust. 9 pkt 1 - 3, ust. 10 - 11 oraz ust. 14 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-001/2010 19.01.2010 9372608151 WTÓRPLAST SPÓŁKA AKCYJNA 43-300 Bielsko-Biała, Piekarska 50 32-650 Kęty, Błonie 16 oraz mobilny kontenerowy system dekompletacji amunicji "MERKURY", magazyny bazowe (specjalnie skonstruowane kontenery) w miejscach wytwarzania materiałów wybuchowych - magazyny kontenerowe w tych lokalizacjach muszą być każdorazowo poddane ocenie spełnienia warunków technicznych po ich montażu w miejscu wytworzenia, i magazynowania materiałów wybuchowych oraz muszą być opracowane karty kwalirfikacyjne dla tych magazynów. -, magazyny polowe zorganizowane zgodnie z przepisami, których adres lub okreslenie dokładnego adresu miejsca zawarte jest w dokumentach Spółki, -, Zakłady Górnicze - zastosowanie mobilnego kontenerowego systemu dekompletacji amunicji "MERKURY", -, 38-200 Jasło, Mickiewicza 108 - materiały wybuchowe klasy 1 według kodu klasyfikacyjnego ADR, 85-825 Bydgoszcz, Wojska Polskiego 65A - materiały wybuchowe klasy 1 według kodu klasyfikacyjnego ADR, śląskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia, wytwarzania (odzysku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) rodzajów broni określonych w ust. 1 - 9 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia, wytwarzania (odzysku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) rodzajów amunicji określonych w ust. 10 - 27 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1 i 4.1 według kodu klasyfikacyjnego ADR, wytwarzanie broni wytwarzanie rodzajów broni okreslonych w ust. 2-6 Załacznika nr 1 z magazynowaniem,
B-001/2011 07.01.2011 9570843224 SUMMIT POLSKA - SYSTEMY HALOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 81-717 Sopot, Jana Jerzego Haffnera 31 lok. 1 81-717 Sopot, Jana Jerzego Haffnera 31 lok. 1, pomorskie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania,
B-001/2012 12.01.2012 5270001377 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE AVIOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-485 Warszawa, ul. ppłk Kazimierza Leskiego 9 01-485 Warszawa, ul. ppłk Kazimierza Leskiego 9, mazowieckie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II, WT III ust. 5, WT IV ust. 5, WT VI, WT XI, WT XIII ust. 1 i ust. 2 oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II, WT III ust. 5, WT IV ust. 5, WT VI, WT XI - WT XIII oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem,
do góry