Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

387

L.p.
387
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt  rozporządzenia został opracowany w celu wykonania  upoważnienia  zawartego w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn.zm.)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

W projektowanym rozporządzeniu wprowadza się, w związku z obchodami 70 rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, zakaz noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie miasta Oświęcim i gminy wiejskiej Oświęcim w dniu 27 stycznia 2015 r. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Mirosław Hakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry