Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

392

L.p.
392
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Potrzeba wprowadzenia zaproponowanych w projekcie rozwiązań jest związana z  procesem kompleksowych zmian w strukturze organizacyjnej BOR, uwzględniających w większym niż dotychczas stopniu specyfikę realizacji zadań oraz ulepszeniem i uelastycznieniem funkcjonującego systemu motywacyjnego, mającego na celu m.in. zatrzymanie w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy z długoletnim stażem. 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zaproponowane w projekcie rozwiązania polegają na wprowadzeniu zróżnicowanych parametrów dla nowych stanowisk służbowych w zakresie stopni etatowych i grup uposażenia, odzwierciedlających zarówno hierarchię, jak również zakres wykonywanych na tych stanowiskach zadań. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie stopnia etatowego - porucznik wraz z określonymi dla niego grupami uposażenia, a także rozszerzenie parametrów stanowisk  służbowych o stopniu etatowym chorążego i podoficera.

Ponadto dokonano zmiany (zwiększenia) wysokości stawek uposażenia zasadniczego wg. stopnia służbowego z uwzględnieniem wysługi lat (od powyżej 20 do powyżej 35 lat)

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Mariusz Cichomski Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

styczeń 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry