Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

398

L.p.
398
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane zmiany wynikają z konieczności zrekompensowania funkcjonariuszom BOR czynności wykonywanych w czasie ponadnormatywnym, w zakresie sprawowania opieki nad powierzonymi psami służbowymi, analogicznie do rozwiązań dot. funkcjonariuszy Policji.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zaproponowane rozwiązania obejmują rozszerzenie katalogu dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby, o dodatek za sprawowanie opieki nad psem służbowym w wysokości 7% uposażenia bazowego. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Mariusz Cichomski Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Kwiecień 2015

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry