Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

15

L.p.
15
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wprowadzenie podstaw prawnych do przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej urlopu dodatkowego ze względu na pełnienie służby w warunkach szczególnie uciążliwych.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt dostosowuje akt wykonawczy do zmian ustawowych wprowadzających urlop dodatkowy dla funkcjonariuszy Straży Granicznej ze względu na pełnienie służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w szczególności przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych i nasłuchu radiowym. Wymiar urlopu ma wynieść 5 dni w ciągu roku.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Zastępca Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Michał Nowakowski-Lipka
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Kwiecień 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry