Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

405

L.p.
405
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności procedury badań psychofizjologicznych policjantów na potrzeby kadrowe. 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Przedmiotowa regulacja ma na celu wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na wykonywanie przez biegłych właściwej komórki organizacyjnej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i laboratoriów kryminalistycznych w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji badań psychofizjologicznych policjantów na potrzeby kadrowe. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
insp. Ryszard Walczuk, Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

czerwiec 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry