Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

407

L.p.
407
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane zmiany wynikają z konieczności skorygowania wizerunku części ubiorów wchodzących w skład umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Aktualnie obowiązuje w Straży Granicznej ubiór polowy według wzoru wojskowego typu pantera. Takie rozwiązanie utrudnia identyfikację funkcjonariuszy Straży Granicznej jako członków odrębnej od Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej formacji. Ponadto, z uwagi na potrzebę zwiększenia funkcjonalności spodni polowych oraz komfortu noszenia zmieniono ich krój. Dodatkowo poprawia się estetykę wyglądu umundurowania przysługującego funkcjonariuszkom Straży Granicznej.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Nowelizacja rozporządzenia poprawia identyfikację funkcjonariuszy Straży Granicznej jako członków odrębnej od Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej formacji. W nowelizowanym akcie rezygnuje się z wojskowego nadruku maskującego typu pantera. W miejsce dotychczasowego wprowadzany jest typ nadruku właściwy jedynie dla munduru polowego Straży Granicznej.

Ponadto, zwiększono funkcjonalność spodni polowych oraz komfort noszenia poprzez zmianę ich kroju. W dotychczasowym wzorze kieszenie usytuowane są z przodu ud, natomiast w nowym kieszenie są umieszczone z ich boku. Dopuszcza się również noszenie spodni polowych na trzewikach desantowca. 

Dodatkowo, dokonuje się zmian w wyglądzie ubioru służbowego, wyjściowego oraz galowego umundurowania typu Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych funkcjonariuszy - kobiet. Funkcjonariuszki będą mogły zamiast czapki garnizonowej, typowej dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej, nosić również kapelusze.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
płk SG Mirosław Włodarczyk Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Kwiecień/Maj 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry