Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

410

L.p.
410
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiana przedmiotowego rozporządzenia wynika z procedowanej jednocześnie zmiany rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 375, z późn. zm.) polegającej m.in. na wprowadzeniu
do norm umundurowania nowego nakrycia głowy w postaci kapelusza dla funkcjonariuszy kobiet.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Przedmiotowa nowelizacja określa wartość pieniężną kapeluszy i taśm otokowych ze stopniem do kapeluszy. Zdefiniowana wartość pieniężna jest taka sama jak wartość pieniężna  dotychczas użytkownych przez funkcjonariuszy – kobiety, czapek garnizonowych i taśm otokowych do nich, co skutkuje pozostawieniem wysokości równoważnika pieniężnego na dotychczasowym poziomie.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
płk SG Mirosław Włodarczyk Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

czerwiec/lipiec 2015 

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry