Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

416

L.p.
416
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Opracowanie projektu rozporządzenia wynika z potrzeby wprowadzenia przepisów, które wpłyną na ujednolicenie wyglądu umundurowania policjanta w korpusie generałów Policji.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Aktualnie przepisy rozporządzenia określają, iż w korpusie generałów Policji lampasy stanowią wyróżnik spodni wyjściowych policjanta, nie została natomiast w nie wyposażona spódnica, która przysługuje policjantowi - kobiecie w przypadku mianowania na ww. stopnie policyjne. Projektowana zmiana skutkować będzie wprowadzeniem „spódnicy z lampasami dla kobiet”. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
mł. insp. Piotr Trzaska-Gerlecki – Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Opublikowano dnia 17 lipca 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry