Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

439

L.p.
439
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.). Wydanie nowego rozporządzenia jest związane ze zmianą upoważnienia ustawowego dokonaną ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt reguluje tryb kierowania strażaków na przeszkolenie zawodowe  przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
bryg. Jacek Borowski - Dyrektor Biura Szkolenia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywa-nia niektórych zawodów

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry