Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

5

L.p.
5
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego  rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Poprzez wprowadzenie nowych wzorów ubrań  podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfort pracy strażaków, dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii wykonania, niedostępnych w okresie wprowadzania aktualnie obowiązującego rozporządzenia, tj. w roku 2005. Ponadto nowelizowane rozporządzenie wprowadza ubranie specjalne lekkie, które  może być używane w działaniach, podczas których nie występuje konieczność zakładania aktualnie stosowanego ubrania specjalnego (np. pożary traw, zboża).

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Niniejszą nowelizacją wprowadza się nowe wzory przedmiotów odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej. Dzięki wprowadzeniu do nowych wzorów umundurowania, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych poprawi się ich funkcjonalność, a tym samym bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
st. bryg. Ireneusz Królik, dyrektor Biura Logistyki KG PSP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry