Grupa MSWiA - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

ORGANY PODLEGŁE LUB NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 1. Komendant Główny Policji;
 2. Komendant Główny Straży Granicznej;
 3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
 4. Szef Obrony Cywilnej Kraju;
 5. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 6. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE

I. Jednostki podległe

 1. Biuro Ochrony Rządu
 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 3. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 4. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

II. Jednostki nadzorowane

 1. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
 2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 3. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi;
 4. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;
 5. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 6. Centralne Laboratorium Krymynalistyczne Policji
 7. Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA
 8. Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego

Metryczka

Data publikacji 21.04.2009
Data modyfikacji 09.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Gąsiński
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry