Grupa MSWiA - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

ORGANY PODLEGŁE LUB NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 1. Komendant Główny Policji;
 2. Komendant Główny Straży Granicznej;
 3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
 4. Szef Obrony Cywilnej Kraju;
 5. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 6. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE

I. Jednostki podległe

 1. Biuro Ochrony Rządu
 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 4. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

II. Jednostki nadzorowane

 1. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
 2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 3. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi;
 4. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;
 5. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 6. Centralne Laboratorium Krymynalistyczne Policji
 7. Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA
 8. Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego

Metryczka

Data publikacji 21.04.2009
Data modyfikacji 19.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Gąsiński
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry