Komendant Główny Straży Granicznej - Jednostki - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Główny Straży Granicznej

Link do podmiotowej strony WWW:
   www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl

Informacje o podmiocie:
Adres podmiotu:
   Al. Niepodległości  100
   02-514 Warszawa
Telefon:
   tel. +48 22 5004000

Fax:
0-22 500 47 65

Adres e-mail:
   gabinet.kg@strazgraniczna.pl

Redaktor strony:

Milena Podgórska
Telefon kontaktowy (22) 500 40 63

Katarzyna Maliszewska
Telefon kontaktowy (22) 500 45 20

E-mail kontaktowy:
   bip@strazgraniczna.pl
Fax kontaktowy:
  (22) 500 47 65

Metryczka

Data publikacji 30.10.2006
Data modyfikacji 24.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Podgórska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry