Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
Stan na dn. 30.06.2017r. 
Grupa wg KŚT ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Wartość w zł Ilość w szt. Wartość w zł Ilość w szt.
GRUNTY 242 850 086,80 9    
BUDYNKI I LOKALE 93 271 198,97 24 679,32 1
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 138 938,87 67 4 239,93 2
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 279 178,09 3    
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 262 805 405,90 4 641 17 998 780,11 9 868
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 102 794,75 10 181 411,63 115
URZĄDZENIA TECHNICZNE 46 775 830,81 435 2 672 481,40 2 199
ŚRODKI TRANSPORTU 2 867 850,94 37 14 787,32 11
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 2 551 284,77 215 7 426 111,81 14 472
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 124 967 192,70 624 2 940 968,33 2 766

Metryczka

Data publikacji 21.10.2015
Data modyfikacji 12.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kwasiborska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry