Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

         
Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
Stan na dn. 30.06.2016 r. 
         
Grupa wg KŚT ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Wartość w zł Ilość w szt. Wartość w zł Ilość w szt.
GRUNTY 231 280 921,00 8    
BUDYNKI I LOKALE 74 138 938,87 24 679,32 1
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 138 938,87 67 4 239,93 2
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 266 140,09 2    
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 223 239 240,78 4 041 17 380 716,38 9 525
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 95 794,75 9 175 501,45 111
URZĄDZENIA TECHNICZNE 44 154 402,67 471 2 469 332,58 1 987
ŚRODKI TRANSPORTU 2 884 320,54 36 14 037,02 10
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 2 323 359,19 203 6 379 674,34 12 340
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 116 941 862,60 662 2 486 613,27 2 428

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji : 21.10.2015
Data modyfikacji : 12.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kwasiborska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry