Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
Stan na dn. 31.03.2017r. 
         
Grupa wg KŚT ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Wartość w zł Ilość w szt. Wartość w zł Ilość w szt.
GRUNTY 242 850 086,80 9    
BUDYNKI I LOKALE 90 281 425,92 24 679,32 1
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 138 938,87 67 4 239,93 2
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 279 178,09 3    
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 261 859 349,05 4 625 17 985 007,05 9 862
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 102 794,75 10 181 411,63 115
URZĄDZENIA TECHNICZNE 45 548 381,49 373 2 671 383,01 2 198
ŚRODKI TRANSPORTU 2 867 850,94 37 14 787,32 11
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 2 545 731,77 214 7 400 548,59 14 431
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 124 961 042,70 623 2 933 868,33 2 754

Metryczka

Data publikacji 21.10.2015
Data modyfikacji 15.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kwasiborska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry