Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

         
Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
Stan na dn. 30.09.2016 r. 
         
Grupa wg KŚT ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Wartość w zł Ilość w szt. Wartość w zł Ilość w szt.
GRUNTY 225 015 321,00 8    
BUDYNKI I LOKALE 74 432 263,37 24 679,32 1
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 138 938,87 67 4 239,93 2
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 266 140,09 2    
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 253 957 999,89 4 399 17 381 415,38 9 525
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 95 794,75 9 175 501,45 111
URZĄDZENIA TECHNICZNE 44 170 603,99 472 2 523 306,57 2 025
ŚRODKI TRANSPORTU 2 884 320,54 36 14 037,02 10
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 2 323 359,19 203 6 459 072,14 12 484
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 121 141 057,15 712 2 517 462,17 2 447

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 21.10.2015
Data modyfikacji 12.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kwasiborska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry