Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ............. 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych)

 PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
 RADY MINISTRÓW

z dnia................................2006 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1] ) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustala się granice następujących gmin:

 

1)     w województwie lubelskim:

 

a)     w powiecie bialskim - gminy o statusie miasta Międzyrzec Podlaski i gminy Międzyrzec Podlaski przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Międzyrzec Podlaski części obszaru obrębu ewidencyjnego Zaścianki, to jest działek o numerach: 71/3, 85/2, 85/9, 85/13, 85/15, 86, 87, 88/1, 88/2, 89-94, 95/1-95/3, 96-100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106, 107/1-107/3, 175 i 176 o łącznej powierzchni27,29 haz gminy Międzyrzec Podlaski,

 

b)     w powiecie tomaszowskim - gminy Bełżec i gminy Lubycza Królewska przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Bełżec obszarów: wsi Żyłka stanowiącej obręb ewidencyjny Żyłka o powierzchni101,34 hai wsi Brzeziny stanowiącej obręb ewidencyjny Brzeziny o powierzchni333,58 haz gminy Lubycza Królewska;

 

2)     w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim - gminy Torzym i w powiecie świebodzińskim - gminy Łagów przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Torzym części obszaru obrębu ewidencyjnego Kosobudz, to jest działek o numerach: 163, 296/3, 313/2 i 440 o łącznej powierzchni11,31 haz gminy Łagów;

 

3)     w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim - gminy Spytkowice i gminy Brzeźnica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice obszaru wsi Półwieś, stanowiącego obręb ewidencyjny Półwieś o powierzchni289,55 haz gminy Brzeźnica;

 

4)     w województwie mazowieckim, miasta na prawach powiatu Ostrołęka i w powiecie ostrołęckim - gminy Rzekuń i gminy Olszewo-Borki przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Ostrołęka części obszaru obrębu ewidencyjnego Ławy, to jest działek o numerach: 3/7, 4/2, 5/5, 5/6, 5/10, 5/12, 5/13, 5/17-5/27, 5/29, 5/33-5/82, 5/84-5/86, 6/5, 6/6, 7/4 i 8/6 o łącznej powierzchni29,94 haz gminy Rzekuń oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Zabrodzie, to jest działek o numerach: 115/2-115/7, 116/1-116/6, 116/8-116/13, 117/2, 117/3, 117/5-117/18, 117/20, 117/21, 118-121, 122/6, 122/8, 122/12-122/27, 123/1, 123/2, 124-130, 131/1, 131/2, 132, 133/2-133/5, 133/7-133/9, 133/11, 133/13-133/16, 134/1-134/3, 196 i 197 oraz część działki nr 191 (droga krajowa) - o łącznej powierzchni16,58 haz gminy Olszewo-Borki;

 

5)     w województwie opolskim, w powiecie brzeskim - gminy Lewin Brzeski i w powiecie opolskim - gminy o statusie miasta Niemodlin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Lewin Brzeski części obszaru wsi Magnuszowice stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Magnuszowice, to jest działki nr 1/2 z km.1 o powierzchni0,84 haz gminy Niemodlin;

 

6)     w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim - gminy Pruchnik i gminy Roźwienica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pruchnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Węgierka (miejscowości: Krzyżówka, kolonia i Resztówka, część wsi Węgierka), to jest działek o numerach: 1-9, 10/1, 10/2, 11-22, 23/2, 24, 25/1-25/3, 27-29, 30/2, 31, 33-36, 38, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 50, 52-54, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 59-66, 69, 72, 74, 77, 78/1, 78/2, 79/3-79/6, 80/1, 80/2, 81, 82, 84-88, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/2-93/4, 94-96, 97/1, 97/2, 98, 99, 101-103, 104/1, 104/3, 104/4, 105, 106/1, 106/2, 107, 108/1, 108/2, 109-111,112/1-112/3, 113, 115-117, 118/1, 118/2, 120, 121/1, 121/2, 122, 124-126, 127/1, 127/2, 128, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132, 133/1-133/3, 134/1, 135-137, 138/1, 138/2, 139-147, 148/1, 148/2, 149-151, 152/1, 153, 159/1, 159/2, 160-165, 166/1, 174, 175, 177/2, 177/4, 177/7, 177/8, 177/13, 177/14, 177/16-177/20, 182, 183, 184/1, 184/2, 185-187, 188/1, 188/2, 189-192, 193/1-193/4, 195-197, 199-201, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204, 205, 206/1, 206/2, 207-210, 211/1, 211/2, 212/1, 212/3, 212/4, 213/1, 213/2, 214-217, 220/5, 220/6, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225-233, 234/2, 235-239, 240/1, 240/2, 241-243 i 246 o łącznej powierzchni205,49 haz gminy Roźwienica;

 

7)     w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim - gminy Końskie i gminy Gowarczów przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Końskie części wsi Bębnów stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Bębnów, to jest działek o numerach: 183/3-183/7, 536/2-536/4, 559/1-559/16 i 560/2-560/9 oraz część działki nr 570 (droga wojewódzka) - o łącznej powierzchni42,08 haz gminy Gowarczów;

 

8)     w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim - gminy o statusie miasta Wałcz i gminy Wałcz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Wałcz części obszaru obrębu ewidencyjnego Wałcz 55, to jest działek o numerach: 247-250 i 8074/6 o łącznej powierzchni0,83 haz gminy Wałcz.

 

§ 2.Z dniem 1 stycznia 2007 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

 

1)  Wojnicz - w gminie Wojnicz, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim;

2)  Daleszyce - w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.

 

§ 3.Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustala się granice następujących miast:

 

1)     w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wojnicz - miasta Wojnicz obejmujące dotychczasowe obszary wsi Wojnicz, przysiółków: Podlesie, Ratnawy, Wolice, części wsi Wojnicz: Kolonia, Zamoście, stanowiące obręb ewidencyjny Wojnicz o powierzchni850,18 haz gminy Wojnicz;

 

2)     w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka - miasta Warka przez włączenie do dotychczasowego obszaru część obszaru obrębu ewidencyjnego PGR Laski, to jest działek o numerach: 11/3-11/6, 12/1, 12/3, 12/5-12/11, 13, 18-45, 47-57, 58/1-58/4, 59-65, 66/1-66/5, 66/7-66/12, 67-110, 112-131, 132/1-132/5, 133/1-133/5, 134/1-134/5, 135/1-135/5, 136/1-136/5, 137-165, 166/1-166/5, 167/1-167/5, 168/1-168/5, 169/1-169/5, 170/1-170/5 i 171-202 oraz część działki nr 6 (droga gminna) - o łącznej powierzchni78,48 haz gminy Warka;

 

3)     w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce - miasta Daleszyce obejmujące dotychczasowe obszary wsi Daleszyce, przysiółków: Dębczyna, Ławy, Zagórze, stanowiące obręb ewidencyjny Daleszyce o powierzchni1549,58 haz gminy Daleszyce;

 

4)     w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Krzywiń - miasta Krzywiń przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Nowy Dwór, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Nowy Dwór, to jest działek o numerach: 371/1, 371/2, 372/1, 372/3, 372/4, 472, 473/2, 473/4-473/7, 473/10-473/12, 478/1, 478/3, 478/5, 478/6, 479/2-479/4, 480/3-480/14, 480/16-480/32, 481, 496/1, 496/3, 518/1, 519/3, 520, 526/1, 526/2, 527/1-527/6, 527/8, 527/9, 528, 570/1, 570/3-570/5, 571/2-571/5, 572/1, 573 i 574 o łącznej powierzchni25,29 haoraz części obszaru wsi Wieszkowo, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Wieszkowo, to jest działek o numerach: 367/2, 368, 369/2, 370/1, 370/2, 371/3-371/34, 371/36-371/41, 371/43-371/45 i 404-419 o łącznej powierzchni33,83 haz gminy Krzywiń;

 

5)     w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Dobra - miasta Dobra przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Bienice, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Bienice, to jest działek o numerach: 346/1-346/5, 346/7-346/21 i 347 o łącznej powierzchni4,38 haz gminy Dobra.

 

§ 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2006 r.

 

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla Rady Ministrów do dokonywania zmian w podziale terytorialnym stopnia gminnego - zawartego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

 

W roku bieżącym do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęły 22 wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego dotyczące ustalenia granic, zmiany nazwy niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

 

Wnioski rekomendowane Radzie Ministrów do pozytywnego rozpatrzenia ujęte zostały w przedłożonym projekcie rozporządzenia i opisane w części pierwszej uzasadnienia, natomiast wnioski rekomendowane do negatywnego rozpatrzenia - przedstawia się w drugiej części uzasadnienia.

 

 

I. Wnioski ujęte w projekcie rozporządzenia - rekomendowane do pozytywnego rozpatrzenia (wnioski dotyczące zmian stopnia gminnego):

 

A. Propozycje dotyczące ustalenia granic gmin:

 

  1. Ustalenie granic gminy o statusie miasta Międzyrzec Podlaski i gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim (woj. lubelskie) przez włączenie do obszaru gminy o statusie miasta Międzyrzec Podlaski części obszaru obrębu ewidencyjnego Zaścianki z gminy Międzyrzec Podlaski. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     przestrzenne:

-        wnioskowany teren jest znacznie oddalony od terenów zainwestowanych wsi Zaścianki, a przylega do północno-zachodniej granicy miasta Międzyrzec Podlaski. Zabudowa mieszkaniowa przedmiotowego obszaru zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Warszawskiej, usytuowanej na terenie miasta,

b)     infrastrukturalne:

-        teren objęty wnioskiem związany jest infrastrukturą techniczną z miastem Międzyrzec Podlaski (sieć: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna),

c)     społeczno - administracyjne:

-        pozytywne opinie Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, Rady Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Wojewody Lubelskiego.

-        mieszkańcy przedmiotowego terenu zameldowani są w mieście Międzyrzec Podlaski.

 

  1. Ustalenie granic gminy Bełżec i gminy Lubycza Królewska w powiecie tomaszowskim (woj. lubelskie) przez włączenie do obszaru gminy Bełżec obszarów: wsi Żyłka i wsi Brzeziny z gminy Lubycza Królewska. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     przestrzenno - infrastrukturalne:

-        obie miejscowości graniczą z gminą Bełżec i znajdują się w bliskiej odległości od Urzędu Gminy w Bełżcu - Żyłka2 km, a Brzeziny4 km. Miejscowość Brzeziny nie posiada bezpośredniego połączenia drogowego z ośrodkiem gminnym Lubycza Królewska. Mieszkańcy Brzezin, aby dojechać do Lubyczy Królewskiej przejeżdżają przez Bełżec,

-        powiązanie przyłączanego terenu z gminą Bełżec poprzez infrastrukturę społeczną (szkoły, usługi medyczne, poczta, banki, kościół),

-        w obecnych granicach gminy Bełżec znajduje się ok. 40 % gruntów mieszkańców wsi Żyłka i Brzeziny,

b)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie Rady Gminy Bełżec, Rady Gminy Lubycza Królewska, Wojewody Lubelskiego.

.

  1. Ustalenie granic gminy Torzym w powiecie sulęcińskim i gminy Łagów w powiecie świebodzińskim (woj. lubuskie) przez włączenie do obszaru gminy Torzym części obszaru wsi Kosobudz z gminy Łagów. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     przestrzenno - infrastrukturalne:

-        omawiany teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie kolonii Drzewce, do której będzie przyłączony, zaś od rodzimej wsi Kosobudz oddalony jest o ok.4 km,

-        powiązanie przyłączanego terenu z gminą Torzym poprzez dogodny układ komunikacyjny oraz infrastrukturę społeczną (szkoły, służba zdrowia, kościół),

b)     społeczno - administracyjne:

-        mieszkańcy przedmiotowego terenu zameldowani są w miejscowości Drzewce, gmina Torzym,

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie zainteresowanych rad gmin, rad powiatów, Wojewody Lubuskiego.

 

  1. Ustalenie granic gminy Spytkowice i gminy Brzeźnica w powiecie wadowickim (woj. małopolskie) przez włączenie do obszaru gminy Spytkowice wsi Pólwieś z gminy Brzeźnica. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

b)     infrastrukturalne:

-        powiązanie przyłączanego terenu z gminą Spytkowice poprzez infrastrukturę techniczną (sieć: wodociągowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna) i społeczną (szkoły, służba zdrowia, kościół, poczta),

c)     społeczne:

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie Rady Gminy Spytkowice, Rady Gminy Brzeźnica, Wojewody Małopolskiego.

 

  1. Ustalenie granic miasta na prawach powiatu Ostrołęka i gmin: Rzekuń i Olszewo-Borki w powiecie ostrołęckim (woj. mazowieckie) przez włączenie do obszaru miasta na prawach powiatu Ostrołęka części obszaru wsi Ławy z gminy Rzekuń i części obszaru wsi Zabrodzie z gminy Olszewo-Borki. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     infrastrukturalno-przestrzenne:

-        uporządkowanie przebiegu granicy administracyjnej miasta Ostrołęki z gminą Rzekuń, która obecnie biegnie środkiem Prywatnego Gospodarstwa Ogrodniczego Sp. z o.o.,

-        na terenie wnioskowanej części wsi Ławy położony jest cmentarz komunalny, który został wybudowany i wyposażony ze środków miasta Ostrołęka,

-        powiązanie omawianego terenu z miastem poprzez układ komunikacyjny oraz infrastrukturę społeczną (szkoły, urzędy, usługi),

-        bardziej racjonalny przebieg granicy miasta Ostrołęki z gminą Olszewo-Borki. Obecnie wnioskowane grunty wzdłuż ul. Padlewskiego położone są kolejno w mieście Ostrołęka, we wsi Zabrodzie i znów w mieście Ostrołęka. Powyższy stan spowodował, że część mieszkańców przedmiotowego terenu zameldowana jest w Ostrołęce. Taki przebieg granicy nie sprzyja również rozwojowi tego terenu,

b)     społeczno-administracyjne:

-        mieszkańcy wnioskowanego tereny z gminy Rzekuń zameldowani są w Ostrołęce,

-        część mieszkańców wnioskowanego terenu z gminy Olszewo-Borki zameldowana jest w Ostrołęce,

-        pozytywne opinie Rady Gminy Rzekuń, Rady Gminy Olszewo-Borki, Rady Miasta Ostrołęka, Rady Powiatu w Ostrołęce, Wojewody Mazowieckiego.

 

6.     Ustalenie granic gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski i gminy Niemodlin, powiat opolski (woj. opolskie) przez włączenie do gminy o statusie miasta Lewin Brzeski działki siedliskowej z gminy Niemodlin. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)    społeczne:

-        inicjatorem wniosku jest właściciel działki siedliskowej,

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz Wojewody Opolskiego,

b)     przestrzenno - infrastrukturalne:

-        teren działki siedliskowej znajduje się w odległości8 kmod rodzimej wsi Magnuszowice. Odległość ta spowodowała, że właściciel wraz z rodziną nie uczestniczą w życiu społecznym tej wsi,

-        pola uprawne właściciela działki usytuowane są w obrębie wsi Oldrzyszowice, do której przyłączany jest wnioskowany obszar,

-        powiązania przedmiotowego terenu z gminą Lewin Brzeski poprzez infrastrukturę techniczną (sieć wodociągowa, energetyczna, wywóz śmieci).

7.     Ustalenie granic gminy Pruchnik i gminy Roźwienica, powiat jarosławski (woj. podkarpackie) przez włączenie do obszaru gminy Pruchnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Węgierka (Krzyżówka, kolonia i Resztówka, część wsi Węgierka) z gminy Roźwienica. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-        inicjatorami przedmiotowej zmiany są mieszkańcy przemieszczanego obszaru, którzy działania w tym zakresie podejmowali już od 2002 r.,

-        pozytywne opinie Rady Gminy Pruchnik i Wojewody Podkarpackiego,

b)     przestrzenno - infrastrukturalne:

-        omawiany teren przylega bezpośrednio do wsi Pruchnik w gminie Pruchnik. Odległość od Urzędu Gminy w Pruchniku wynosi ok.2 km, od Urzędu Gminy w Roźwienicy10 km. Trudności w komunikacji z centrum administracyjnym Roźwienicy są szczególnie odczuwalne dla mieszkańców przedmiotowego terenu w okresie zimowym,

-        powiązania ze wsią Pruchnik i gminą Pruchnik w zakresie infrastruktury społecznej (szkolnictwo, kościół, placówki służby zdrowia, placówki handlowo-usługowe).

 

8.     Ustalenie granic gminy Końskie i gminy Gowarczów, powiat konecki (woj. świętokrzyskie) przez włączenie do obszaru gminy Końskie części obszaru wsi Bębnów z gminy Gowarczów. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczno - administracyjne:

-        omawiany teren do 1975 r. stanowił integralną część wsi Barycz, gmina Końskie, do której omawiany teren jest włączany,

-        do 2001 r. mieszkańcy przemieszczanego obszaru byli zameldowani we wsi Barycz,

-        mieszkańcy przedmiotowego terenu, począwszy od lat siedemdziesiątych starają się o przyłączenie do gminy Końskie,

-        pozytywne opinie Rady Miejskiej w Końskich i Wojewody Świętokrzyskiego,

b)     infrastrukturalne:

-        powiązania ze wsią Barycz, i gminą Końskie w zakresie infrastruktury społecznej (szkolnictwo, kościół, placówki służby zdrowia, placówki handlowo-usługowe),

-        omawiany obszar znajduje się w odległości ok.100 mod wsi Barycz i2 kmod miasta Końskie, zaś od wsi Bębnów w odległości3 kmi7 kmod siedziby gminy Gowarczów.

 

9.     Ustalenie granic gminy o statusie miasta Wałcz i gminy Wałcz, powiat wałecki (woj. zachodniopomorskie) przez włączenie do obszaru gminy o statusie miasta Wałcz części obszaru obrębu ewidencyjnego Wałcz 55 z gminy Wałcz. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczno - administracyjne:

-        pozytywne wyniki konsultacji społecznych,

-        pozytywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz Wojewody Zachodniopomorskiego,

-        mieszkańcy przemieszczanego obszaru zameldowani są w Wałczu,

b)     przestrzenno - infrastrukturalne:

-        przedmiotowy teren przylega bezpośrednio do zabudowań miasta Wałcza, natomiast od strony gminy Wałcz otoczony jest terenami niezabudowanymi rolniczymi i leśnymi,

-        powiązania z miastem w zakresie infrastruktury społecznej (szkolnictwo, kościół, placówki służby zdrowia, placówki handlowo-usługowe).

 

B. Propozycja nadania statusu miasta miejscowości:

 

  1. Nadanie statusu miasta miejscowości Wojnicz, w gminie Wojnicz, powiat tarnowski w woj. małopolskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     historyczno - administracyjne

-        w latach 1239-1935 Wojnicz posiadał prawa miejskie,

-        obecnie stanowi dobrze wykształcone centrum administracyjne, będące nie tylko lokalnym ośrodkiem obsługi, ale pełniącym funkcje ponadlokalne w zakresie oświaty, kultury i opieki społecznej. Ośrodek ten jest dobrze wyposażony w infrastrukturę społeczną i techniczną,

b)     przestrzenno-urbanistyczne:

-        miejscowość zachowała historyczny układ urbanistyczny, z centralnie położonym rynkiem i zwartą zabudową, głownie jednorodzinną. Centrum miejscowości podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.

-        dla części miejscowości Wojnicz został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na uwagę zasługuje Zielony Park Przemysłowy, na terenie którego funkcjonuje już kilka firm, a także planowane są kolejne inwestycje, które przyczynią się do ugruntowania miejskiego charakteru Wojnicza,

c)  demograficzne:

-        liczba ludności wnioskowanego miasta - 3409 osób,

c)     społeczne:

-        mieszkańcy zarówno Wojnicza, jak i gminy Wojnicz w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem praw miejskich Wojniczowi.

 

  1. Nadanie statusu miasta miejscowości Daleszyce, w gminie Daleszyce, powiat kielecki w woj. świetokrzyskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)      infrastrukturalno-przestrzenne:

-        cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta Daleszyce wyraźnie wykazują jego miejski charakter,

-        miejscowość cechuje zwarta zabudowa i wysoki stan infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków),

b)  historyczne:

-        Daleszyce posiadały prawa miejskie w latach 1570-1869,

b)     demograficzne:

-        liczba ludności wnioskowanego miasta - 2923

-        tylko niewielki procent ludności utrzymuje się z działalności rolniczej,

c)     społeczne

-        w konsultacjach przeprowadzonych na terenie Daleszyc i w sołectwach gminy Daleszyce wniosek uzyskał poparcie,

-        pozytywne opinie wydali: Rada Gminy w Daleszycach i Wojewoda Świętokrzyski.

 

C. Propozycje dotyczące ustalenia granic miast:

 

1.     Ustalenie granic miasta Wojnicz (woj. małopolskie). Ustalenie granic miasta Wojnicz jest następstwem nadania miejscowości Wojnicz statusu miasta (szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w pkt B "Propozycje nadania statusu miasta miejscowości"). Projektowana regulacja ma zatem charakter porządkowo-informacyjny i jako taka nie wywołuje skutków dla zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

 

2.     Ustalenie granic miasta Warka położonego na obszarze gminy Warka w powiecie grójeckim w woj. mazowieckim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają następujące argumenty:

a)     administracyjno - społeczne:

-        wnioskowana część obrębu Laski obejmuje miejscowości o nazwach "Kolonia Laski" i "Laski - Stacja Hodowli Roślin", które nie występują w "Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce". Włączenie więc przedmiotowych terenów do miasta Warki wyeliminuje dotychczasowe rozbieżności w stosowanym nazewnictwie,

-        mieszkańcy terenu objętego wnioskiem nie są związani z działalnością rolniczą,  

-        pozytywne wyniki konsultacji przeprowadzonych z zainteresowanymi mieszkańcami,

b)     infrastrukturalno - przestrzenne:

-        wnioskowany teren przylega bezpośrednio do obecnej granicy miasta Warka,

-        omawiany teren jest ściśle związany z miastem istniejącym układem komunikacji drogowej,

-        zabudowa przedmiotowego obszaru jest typowa dla aglomeracji miejskiej,

-        mieszkańcy tych terenów korzystają z obiektów użyteczności publicznej miasta Warka (sklepy, usługi, służba zdrowia).

 

3.     Ustalenie granic miasta Daleszyce (woj. świętokrzyskie). Ustalenie granic miasta Daleszyce jest następstwem nadania miejscowości Daleszyce statusu miasta (szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w pkt B "Propozycje nadania statusu miasta miejscowości"). Projektowana regulacja ma zatem charakter porządkowo-informacyjny i jako taka nie wywołuje skutków dla zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

 

4.     Ustalenie granic miasta Krzywiń położonego na obszarze gminy Krzywiń w powiecie kościańskim w woj. wielkopolskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-        pozytywne opinie Rady Miejskiej Krzywinia oraz Wojewody Wielkopolskiego,

b)     przestrzenno - infrastrukturalne:

-        zabudowania mieszkańców wnioskowanej części obszaru wsi Nowy Dwór leżą w bliskiej odległości od zabudowań miasta, są zaś znacznie oddalone od zabudowań rodzimej wsi,

-        mieszkańcy omawianej części obszaru wsi Nowy Dwór nie prowadzą działalności rolniczej, związani są z miastem Krzywiń poprzez infrastrukturę społeczną (praca, usługi, służba zdrowia),

-        wnioskowany, niezamieszkały teren części obszaru wsi Wieszkowo - osiedle mieszkaniowe w trakcie budowy, przylega do granic miasta Krzywiń, a oddalony jest znacznie od wsi Wieszkowo,

-        przedmiotowa propozycja zmiany granic miasta Krzywina została uwzględniona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń,

 

5.     Ustalenie granic miasta Dobra położonego w powiecie łobeskim w woj. zachodniopomorskim. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają argumenty i uwarunkowania:

a)     społeczne:

-        pozytywne opinie Rady Miejskiej w Dobrej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego,

b)     infrastrukturalno-przestrzenne:

-        przemieszczany teren jest powiązany z miastem poprzez infrastrukturę techniczną i społeczną,

-        wnioskowany teren w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Dobra jest ujęty jako integralna część miasta Dobra,

-        w przedmiotowym Studium zostały wydzielone strefy z zasadami zagospodarowania, omawiany teren obejmuje strefę mieszkalno-usługową oraz wielo- i jednorodzinną.

 

 

Wszystkie wyżej proponowane zmiany spełniają kryteria ustawowe wynikające z art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

II. Wnioski rekomendowane do negatywnego rozpatrzenia (wnioski dotyczące zmian stopnia gminnego):

 

Województwo dolnośląskie

1.Zmiana nazwy gminy Stoszowice z siedzibą władz w Stoszowicach w powiecie ząbkowickim na gminę Srebrna Góra z siedzibą władz w Stoszowicach.

Przyczyny:

-        przedmiotowa zmiana byłaby niezgodna ze stosowaną praktyką w tym zakresie, gdzie nazwa jednostki pochodzi od siedziby władz tej jednostki,

-        miejscowości znane pod względem turystycznym identyfikowane są niezależnie od miejsca ich położenia administracyjnego,

-        w konsultacjach przeprowadzonych na terenie gminy Stoszowice udział wzięło zaledwie 303 osoby tj. 7% uprawnionych, w tym ok. 52 % negatywnie odniosło się do proponowanej zmiany, największa liczba głosujących w Stoszowicach - 113 osób, z tego 100 osób negatywnie odniosło się do przedmiotowej zmiany,

-        negatywna opinia Wojewody Dolnośląskiego.

 

2. Zmiana granic gminy o statusie miasta Świeradów-Zdrój, powiat lubański i gminy Mirsk, powiat lwówecki - obejmująca włączenie do gminy o statusie miasta Świeradów-Zdrój części obrębu ewidencyjnego Izera o powierzchni 1997,70 ha.

Przyczyny:

Po raz pierwszy wniosek w przedmiotowej sprawie dotyczący obszaru o powierzchni 4348,99 habył rozpatrywany w 2004 r. Nie uzyskał pozytywnej rekomendacji, gdyż zawierał uchybienia formalno-prawne, a także wnioskodawca nie uzasadnił potrzeby włączenia w granice miasta Świeradów-Zdrój obszaru stanowiącego tereny leśne o pow.4348,99 ha. We wniosku w 2005 r. zostały wyeliminowane uchybienia formalne, jednakże powierzchnia proponowanego terenu nie zmieniła się, a wnioskodawca nie przedstawił nowych merytorycznych argumentów uzasadniających potrzebę przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic. Ponadto w konsultacjach przeprowadzonych na terenie gminy Mirsk w sprawie przedmiotowej zmiany granic udział wzięło 54% uprawnionych do głosowania mieszkańców, z czego aż 99% głosujących opowiedziało się przeciwko proponowanej zmianie granic, negatywne opinie wydała Rada Gminy Mirsk, Rada Powiatu Lwóweckiego.

W nowym wniosku został wprawdzie ograniczony obszar proponowany do włączenia w granice miasta Świeradów-Zdrój do powierzchni 1997,70 ha. Jednakże w konsultacjach na terenie gminy Mirsk, w których udział wzięło 52% uprawnionych do głosowania, 98% głosujących było przeciwnych proponowanej zmianie. Negatywne opinie wydały: Rada Miejska Mirska, Rada Powiatu Lwóweckiego, a także Wojewoda Dolnośląski. Należy ponadto zauważyć, że w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) ustawodawca przewidział sytuację, która ma miejsce w Świeradowie-Zdroju, gdzie strefy ochrony uzdrowiskowej wykraczają poza obszar administracyjny miejscowości uzdrowiskowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy "ilekroć granice uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej pokrywają się z granicami administracyjnymi więcej niż jednej gminy, prawa i obowiązki przewidziane w ustawie są wykonywane przez te gminy w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 64-74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)". Wymienione w powyższym artykule przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczą tworzenia przez gminy związków międzygminnych w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Z informacji przesłanych przez gminę Mirsk wynika, że jest ona otwarta na współpracę z miastem Świeradów-Zdrój. Ponadto gmina Mirsk wskazuje, że przeprowadzenie przedmiotowej zmiany granic spowodowałoby zmniejszenie dochodów gminy (100 000 zł), co przy ponad 30% bezrobociu na terenie gminy jest sumą znaczącą.

 

Województwo kujawsko-pomorskie

Zmiana granic miasta na prawach powiatu Bydgoszcz i gmin: Białe Błota, Sicienko, Osielsko w powiecie bydgoskim polegająca na włączeniu do miasta Bydgoszczy części gmin: Białe Błota, Sicienko, Osielsko o łącznej powierzchni1515,10 ha. Przyczyny:

-        konsultacje przeprowadzone na terenie gmin objętych wnioskiem w sposób jednoznaczny wskazują na kategoryczny sprzeciw mieszkańców tych terenów odnośnie przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic (najwyższa frekwencja w gminie Sicienko ok. 75%, we wszystkich zaś przypadkach liczba osób przeciwnych zmianie granic uczestniczących w konsultacjach sięgała 99%),

-        na terenie miasta Bydgoszcz niewielkie zainteresowanie mieszkańców przedmiotową zmianą granic - w konsultacjach liczba uczestniczących nie osiągnęła nawet 1% uprawnionych do głosowania,

-        negatywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz powiatu bydgoskiego,

-        z informacji nadesłanych do MSWiA wynika, że między zainteresowanymi gminami a miastem Bydgoszczą zostało wypracowane porozumienie odnośnie terenów, które mogą być włączone do miasta. W związku z powyższym, najlepszym rozwiązaniem bezkonfliktowego przeprowadzenia zmiany granic miasta Bydgoszczy jest przygotowanie nowego wniosku obejmującego tereny uzgodnione podczas prowadzonych przez samorządy rozmów.

 

Województwo małopolskie

Utworzenie w powiecie suskim gminy o statusie miasta Maków Podhalański o powierzchni2012,77 ha, gminy Maków Podhalański o powierzchni7654,37 ha, gminy Białka o powierzchni1201,14 haz obszaru gminy Maków Podhalański. Przyczyny:

-        dążenie do podziału gmin jest tendencją przeciwną do kierunku polityki państwa polegającej na utrzymaniu jednostek dużych i silnych, gdyż takie jednostki posiadają większe możliwości budżetowe, większe możliwości absorpcji środków unijnych, a także efektywniej gospodarują środkami publicznymi,

-        obecna gmina Maków Podhalański stanowi jednorodny organizm funkcjonalno-przestrzenny, wszystkie miejscowości gminy poprzez rozwinięty układ komunikacyjny posiadają dobre połączenie z siedzibą gminy w Makowie Podhalańskim,

-        w wyniku proponowanego podziału gminy Maków Podhalański na trzy odrębne jednostki gminne, projektowana gmina Maków Podhalański byłaby jednostką niejednorodną i niespójną obszarowo, gdyż wieś Grzechynia zostałaby oddzielona od pozostałej części ww. macierzystej gminy poprzez projektowaną gminę Białkę,

-        siedziby władz nowych jednostek gminnych znajdowałyby się nadal w mieście Maków Podhalański,

-        miasto Maków Podhalański posiada niezbędne do pełnienia funkcji organu samorządu gminnego zaplecze administracyjno-biurowe, obiekty kultury, nauki i oświaty, pocztę, banki, policję, straż pożarną, obiekty sportowe itp. Gminy, które powstałyby w wyniku ewentualnego podziału, szczególnie gmina Białka nie zagwarantują obsługi mieszkańców w zakresie podstawowych usług publicznych.

 

Województwo podkarpackie

Utworzenie gminy Jaśliska o powierzchni10622 haz obszaru gminy Dukla w powiecie krośnieńskim.

Przyczyny:

-        dążenie do podziału gmin jest tendencją przeciwną do kierunku polityki państwa polegającej na utrzymaniu jednostek dużych i silnych, gdyż takie jednostki posiadają większe możliwości budżetowe, większe możliwości absorpcji środków unijnych, a także efektywniej gospodarują środkami publicznymi,

-        projektowana gmina Jaśliska liczyłaby zaledwie 2077 mieszkańców i byłaby jednostką o słabym potencjale gospodarczym, co miałoby wpływ na jej niewielkie możliwości dochodowe,

-        proponowany podział spowodowałby osłabienie pozycji nowo powstałych gmin Dukla i Jaśliska, zwłaszcza ich zdolności finansowych i inwestycyjnych.

 

Województwo warmińsko-mazurskie

Nadanie statusu miasta miejscowości Biskupiec w powiecie nowomiejskim.

Przyczyny:

-        mała liczba ludności (1978 osób) - przyjęte kryterium powyżej 2000 osób,

-        mała liczba instytucji pełniących funkcje ponadlokalne o charakterze miastotwórczym,

-        zabudowę miejscowości cechuje znaczne rozproszenie oraz brak jednoznacznie wykształconego centrum,

-        małe poparcie mieszkańców Biskupca w konsultacjach (na 1439 uprawnionych udział wzięły zaledwie 282 osoby z czego za nadaniem praw miejskich opowiedziało się 277 osób).

 

Województwo wielkopolskie

1.Połączenie gminy o statusie miasta Obrzycko z gminą Obrzycko w powiecie szamotulskim. Przyczyny:

-        należy podkreślić, że propozycja połączenia ze sobą dwóch jednostek gminnych jest inicjatywą cenną i zgodną z kierunkiem polityki prowadzonej w tym zakresie, a mianowicie dążeniem do wzmacniania jednostek samorządu terytorialnego m.in. poprzez dobrowolne łączenie się jednostek gminnych. Dlatego też dla jednostek gminnych i powiatowych pragnących się połączyć, w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), przewidziano odpowiednie zachęty finansowe,

-        w omawianym przypadku inicjatywa połączenia się gminy o statusie miasta Obrzycko z gminą Obrzycko wypłynęła ze strony Rady Miasta Obrzycko, Rada Gminy Obrzycko negatywnie zaopiniowała proponowaną zmianę,

-        w mieście Obrzycko w konsultacjach uczestniczyło 25% uprawnionych, z czego 96% pozytywnie odniosło się do omawianej zmiany,

-        wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie gminy Obrzycko, we wszystkich sołectwach, wykazały radykalny sprzeciw mieszkańców odnośnie połączenia gminy Obrzycko z miastem Obrzycko. W konsultacjach uczestniczyło 60% uprawnionych do głosowania, z czego prawie 98 % mieszkańców negatywnie odniosło się do omawianej inicjatywy,

-        ponadto do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęły protesty mieszkańców 9 sołectw (na 11 funkcjonujących na terenie gminy) w sprawie przedmiotowego połączenia.

 

 

2.Podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach: Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin, stanowiącej obecnie część miasta Kórnik oraz nadanie Bninowi statusu miasta.

Przyczyny:

Poprzedni wniosek w przedmiotowej sprawie był rozpatrywany w 2005 r., lecz nie uzyskał pozytywnej rekomendacji z następujących powodów:

-        sytuacja wynikająca z przeprowadzenia tej zmiany byłaby precedensem , gdyż nie ma takiego przypadku w Polsce , aby na terenie jednej gminy znajdowały się dwa miasta (historycznie tworzeniu miast towarzyszyło ustanawianie samorządu miejskiego z odrębnymi władzami - w omawianym przypadku powstałaby sytuacja funkcjonowania dwóch miast posiadających wspólne władze),

-        Bnin po dokonaniu wnioskowanej zmiany, jako jednostka pomocnicza gminy Kórnik, w stosunkach zewnętrznych reprezentowany byłby i tak przez władze Kórnika,

-        proces urbanizacji miast, który jest zjawiskiem wieloaspektowym, polegający m.in. na poszerzaniu granic miast poprzez wchłanianie przez nie jednostek mniejszych (przylegających do granic miasta wsi, miasteczek), potwierdza brak racjonalnych przesłanek do dzielenia miasta na mniejsze organizmy miejskie, z tego też względu w omawianym przypadku wydaje się celowym utrzymanie dotychczasowego układu miasta Kórnik.

W nowym wniosku wnioskodawca nie przedstawił nowych merytorycznych argumentów uzasadniających potrzebę przeprowadzenia przedmiotowej zmiany. W konsultacjach społecznych przeprowadzonych na terenie gminy Kórnik, na 12929 osób uprawnionych do głosowania, udział wzięło tylko 127 (1%) mieszkańców, z czego 118 osób opowiedziało się za przedmiotową zmianą, co świadczy o braku zainteresowania omawianą zmianą.

 

Proponowany termin wejścia w życie niniejszego projektu rozporządzenia wynika z przepisu § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 z późn. zm.), który określa termin rozpatrywania wniosków przez Radę Ministrów nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

 

Proponowane w projekcie zmiany w podziale terytorialnym będą dotyczyły bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców oraz władz gmin, powiatów i województw, na terenie których wnioskowano ww. zmiany, a także służb geodezyjno-kartograficznych i statystycznych.

 

2.     Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

 

Wszystkie ujęte w projekcie rozporządzenia zmiany poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami, zgodnie z wymogami proceduralnymi. Większość biorących udział w konsultacjach mieszkańców poparła proponowane zmiany granic gmin, miast oraz nadanie miejscowościom statusu miasta.

We wszystkich przypadkach uzyskano również opinie właściwych rad gmin, powiatów i wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych.

 

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zmiany zawarte w projektowanym rozporządzeniu Rady Ministrów będą miały wpływ na wydatki z budżetu państwa w szacowanej przez wnioskodawców wielkości ok. 28 340 zł, w związku z wymianą dowodów osobistych. Dodatkowe wydatki z budżetu państwa będą związane z pracami geodezyjnymi. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z pracami geodezyjnymi obejmującymi wnioskowane do zmiany tereny, w tym również znajdujące się tam drogi publiczne, a także ze zmianą szyldów, pieczątek, tablic według wnioskodawców oszacowane zostały na ok. 346210 zł.

Zmiany ujęte w projektowanej regulacji zapewnią zdolność wykonywania zadań publicznych przez jednostki objęte zmianami terytorialnymi.

 

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy.

 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

 

5.     Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

6.     Skutki społeczne.

 

Zmiany w podziale terytorialnym wprowadzone niniejszym rozporządzeniem, uzyskały akceptację społeczności lokalnej zamieszkałej teren będący przedmiotem wniosku.

 

 

 

 

 

 


[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

Metryczka

Data publikacji 04.07.2006
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry