Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (skierowanego do konsultacji międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 24 czerwca 2008 r.)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kobierska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry