Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( w wersji skierowanej do RCL z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą)

Ważniejsze objaśnienia do projektu rozporządzenia w pytaniach i odpowiedziach, a także adresy poczty elektronicznej do przesyłania ewentualnych dodatkowych pytań udostępniono na stronie internetowej MSWiA pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/wolnytekst/8844/

Metryczka

Data publikacji 28.12.2010
Data modyfikacji 28.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry