Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia .. 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( w wersji skierowanej do KPRM do podpisu przez Prezesa Rady Ministrów )

Ważniejsze objaśnienia do projektu rozporządzenia w pytaniach i odpowiedziach, a także adresy poczty elektronicznej do przesyłania ewentualnych dodatkowych pytań udostępniono na stronie internetowej MSWiA pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/wolnytekst/8844/

Tamże do pobrania wykazy akt w arkuszach kalkulacyjnych

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2011 nr 14 poz. 67
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 07.01.2011
Data modyfikacji 21.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rudlicki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry