Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ...2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (wersja po konferencji uzgodnieniowej, z dnia 15 kwietnia br.)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry