Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych z terminem 7 dni na zgłaszanie ewentualnych uwag)

Metryczka

Data publikacji 27.06.2011
Data modyfikacji 27.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Główny Geodeta Kraju - Jolanta Orlińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry