Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (w brzmieniu skierowanym pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności, w trybie obiegowym do dnia 4 sierpnia 2011 r.)

Metryczka

Data publikacji 29.07.2011
Data modyfikacji 01.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego - Włodzimierz Marciński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry