Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag do dnia 7 listopada 2011 r.

Metryczka

Data publikacji 28.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA - Maciej Groń
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry