Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji

i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 01.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
insp. Tomasz Szankin - Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry