Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta

lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Igor Parafieniuk - Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry