Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 19.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Naperty – Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
do góry