Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" na lata 2016-2017.

„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016 – 2017”

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi konsultacje dotyczące projektu dokumentu pt. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016 – 2017”.

Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłoszenie ewentualnych uwag i propozycji oraz zaprezentowanie swoich opinii.

W tym celu prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag do projektu Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016 – 2017. Wszystkie zgłoszone sugestie zostaną rozpatrzone po zakończonych konsultacjach.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać do dnia 29 października 2015 r. na:

 

  • adres e-mail: koordynacja.dain@msw.gov.pl z adnotacją w tytule „Konsultacje Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016 – 2017”;
  • adres pocztowy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.09.2015
Data modyfikacji 25.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Hakiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry