Przedmiot działalności - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister kieruje działami administracji rządowej -  administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.

Zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Wykaz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1897):

 1. Komendant Główny Policji,
 2. Komendant Główny Straży Granicznej,
 3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 4. Szef Obrony Cywilnej Kraju,
 5. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 6. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW.

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. Biuro Ochrony Rządu,
 2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
 3. Wyższa Szkoła Policji,
 4. Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 5. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi,
 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 7. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 8. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 9. Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznychi
 10. Centralny Ośrodek Informatyki
 11. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 12. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Podmioty uprawnione do wyknywania ratownictwa górskiego i wodnego

 


 

Metryczka

Data publikacji 09.05.2012
Data modyfikacji 15.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry