Przedmiot działalności - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister kieruje działami administracji rządowej -  administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.

Zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lutego 2016 r. , z późniejszymi zmianam

Wykaz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1897):

 1. Komendant Główny Policji,
 2. Komendant Główny Straży Granicznej,
 3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 4. Szef Obrony Cywilnej Kraju,
 5. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 6. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW.

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. Biuro Ochrony Rządu,
 2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
 3. Wyższa Szkoła Policji,
 4. Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 5. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi,
 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 7. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 8. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 9. Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 10. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 11. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podmioty uprawnione do wyknywania ratownictwa górskiego i wodnego

 


 

Metryczka

Data publikacji 09.05.2012
Data modyfikacji 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Michałowski
do góry