Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Data wytworzenia Opublikowane przez Data publikacji
Rafał Gąsiński 30.01.2017

Rejestr zmian

Data Redaktor Akcja Zmiana
14.06.2017, 09:15 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: OSR - 13.06.17 - ostateczny
Dział: 2017
14.06.2017, 09:15 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Projekt z dnia 13.06.2017 - zmieniony w zakresie art. 17 - reguła wydatkowa i dodano art. 18
Dział: 2017
09.06.2017, 16:15 Rafał Gąsiński
modyfikacja
Załącznik: Projekt ustawy z dnia 08.06.2017 r.
Dział: 2017
09.06.2017, 16:14 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Projekt - uzgodnienia
Dział: 2017
09.06.2017, 14:32 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
Dział: 2017
09.06.2017, 14:32 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
Dział: 2017
09.06.2017, 14:32 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Stowarzyszenia Amnesty International
Dział: 2017
09.06.2017, 14:31 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Sądu Najwyższego
Dział: 2017
09.06.2017, 14:31 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich
Dział: 2017
09.06.2017, 14:31 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Rzecznika Praw Dziecka
Dział: 2017
09.06.2017, 14:31 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Rządowego Centrum Legislacji
Dział: 2017
09.06.2017, 14:31 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Rady do Spraw Uchodźców
Dział: 2017
09.06.2017, 14:30 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Prokuratorii Generalnej RP
Dział: 2017
09.06.2017, 14:30 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Prokuratora Krajowego
Dział: 2017
09.06.2017, 14:30 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Porozumienia Zielonogórskiego
Dział: 2017
09.06.2017, 14:30 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Polskiego Forum Migracyjnego
Dział: 2017
09.06.2017, 14:29 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Rozwoju i Finansów
Dział: 2017
09.06.2017, 14:29 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dział: 2017
09.06.2017, 14:20 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministerstwa Sprawiedliwości
Dział: 2017
09.06.2017, 14:20 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dział: 2017
09.06.2017, 14:20 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji
Dział: 2017
09.06.2017, 14:20 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Minister H. Kowalczyk
Dział: 2017
09.06.2017, 14:19 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Minister B. Kempa
Dział: 2017
09.06.2017, 14:19 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Jezuickiego Centrum Społecznego W Akcji
Dział: 2017
09.06.2017, 14:19 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Dział: 2017
09.06.2017, 14:19 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Dział: 2017
09.06.2017, 14:18 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Fundacji REFUGEE
Dział: 2017
09.06.2017, 14:18 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Fundacji OCALENIE
Dział: 2017
09.06.2017, 14:18 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa
Dział: 2017
09.06.2017, 14:18 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Dział: 2017
09.06.2017, 14:18 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Uwagi Caritas Polska
Dział: 2017
09.06.2017, 14:17 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Opinia UE
Dział: 2017
09.06.2017, 14:17 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Stanowisko Rządowego Centrum Legislacji
Dział: 2017
09.06.2017, 14:17 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa
Dział: 2017
30.01.2017, 10:08 Rafał Gąsiński
skasowanie
Dokument: Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Załącznik: -
Dział: 2017
30.01.2017, 10:08 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Pismo kierujące projekt do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Dział: 2017
30.01.2017, 10:08 Rafał Gąsiński
skasowanie
Dokument: Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Załącznik: -
Dział: 2017
30.01.2017, 10:08 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Pismo kierujące projekt do urzędów
Dział: 2017
30.01.2017, 10:08 Rafał Gąsiński
skasowanie
Dokument: Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Załącznik: -
Dział: 2017
30.01.2017, 10:07 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Pismo kierujące projekt do fundacji
Dział: 2017
30.01.2017, 10:07 Rafał Gąsiński
skasowanie
Dokument: Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Załącznik: -
Dział: 2017
30.01.2017, 10:07 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Pismo kierujące projekt do służb
Dział: 2017
30.01.2017, 10:07 Rafał Gąsiński
skasowanie
Dokument: Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Załącznik: -
Dział: 2017
30.01.2017, 10:06 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Pismo kierujące projekt do uzgodnień międzyresortowych
Dział: 2017
30.01.2017, 10:06 Rafał Gąsiński
skasowanie
Dokument: Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Załącznik: -
Dział: 2017
30.01.2017, 10:06 Rafał Gąsiński
publikacja
Załącznik: Tekst projektu ustawy
Dział: 2017
30.01.2017, 10:05 Rafał Gąsiński
modyfikacja
Dział: 2017
30.01.2017, 10:01 Rafał Gąsiński
publikacja
Dział: 2017
do góry