Departament Obywatelstwa i Repatriacji - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Departament Obywatelstwa i Repatriacji

Stan przyjmowanych spraw: wydział ds. Obywatelstwa (22) 515-22-85, wydział ds. Repatriacji (22) 515-22-80

Sprawy wpływające do Departamentu są przyjmowane i  rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami w Ministerstwie oraz przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Stan przyjmowanych spraw:

Sekretariat Wydziału ds. Obywatelstwa (22) 515-22-85, obywatelstwo@mswia.gov.pl


Sekretariat Wydziału ds. Repatriacji  (22) 515-22-80, repatriacja@mswia.gov.pl
 

Metryczka

Data publikacji 20.04.2009
Data modyfikacji 30.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Michałowski
do góry