Departament Obywatelstwa i Repatriacji - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Departament Obywatelstwa i Repatriacji

Stan przyjmowanych spraw: wydział ds. Obywatelstwa (22)601-39-37, wydział ds. Repatriacji (22) 601-39-35

Sprawy wpływające do Departamentu są przyjmowane i  rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami w Ministerstwie oraz przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Stan przyjmowanych spraw:

Sekretariat Wydziału ds. Obywatelstwa (22)601-39-37,obywatelstwo@mswia.gov.pl


Sekretariat Wydziału ds. Repatriacji  (22) 601-39-35, repatriacja@mswia.gov.pl
 

Metryczka

Data publikacji 20.04.2009
Data modyfikacji 07.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry