Departament Kontroli, Skarg i Wniosków - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Stan przyjmowanych spraw:: skargi i wnioski tel. (22) 601-43-66 pozostałe sprawy tel. (22) 601-45-14

W Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków działa Wydział Skarg i Wniosków, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych:

  1. przyjmuje i rozpatruje skargi, wnioski lub petycje wpływające do Ministerstwa, 
  2. rozpatruje skargi na komórki organizacyjne Ministerstwa z zastrzeżeniem skarg w przypadkach, o których mowa w art. 233, 234 i 235 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
  3. rozpatruje wnioski dotyczące komórek organizacyjnych Ministerstwa, 
  4. obsługuje przyjęcia obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Ministra lub wyznaczonych przez niego zastępców, 
  5. nadzoruje przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.

Wpływające skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Stan rozpatrywanych spraw:

Metryczka

Data publikacji 24.05.2012
Data modyfikacji 07.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cejmer
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry