Departament Zezwoleń i Koncesji - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Departament Zezwoleń i Koncesji

Stan przyjmowanych spraw:22 60 159 95 –koncesje na obrót specjalny 22 60 117 92 –koncesje na ochronę osób i mienia, usługi detektywistyczne 22 60 147 23, zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców tel. (22) 601-18-70, pojazdy uprzywilejowane te. (22) 601-16-02

Stan przyjmowanych spraw:

22 60 159 95 – koncesje na obrót specjalny

22 60 117 92, 22 60 147 23 – koncesje na ochronę osób i mienia, usługi detektywistyczne,

22 60 118 70 - zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców (dyżur telefoniczny we wtorki i czwartki w godzinach 9:00-11:00)

22 60 116-02 - pojazdy uprzywilejowane

Sprawy wpływające do Departamentu są przyjmowane i  rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami w Ministerstwie oraz przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Metryczka

Data publikacji 05.02.2015
Data modyfikacji 17.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry