Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-ZZP-2374-2-53/053-BKSiO-138o-KR/MF/2017 Szkolenie z elementami warsztatowymi z zakresu umów w zamówieniach publicznych – klauzule, praktyczne aspekty, dobre praktyki, najczęstsze błędy” dla 85 osób, w tym radców prawnych resortu spraw wewnętrznych i administracji 15.09.2017 r. godz. 12:00
2. BZP-WPP-2374-2-46/047-DT-US-JS/2017 Szkolenie specjalistyczne w obszarze administrowania i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej SWD PRM i SPR 12.09.2017 r. do godziny 10:00
3. BZP-ZPP-2374-2-56/056-DKiN-138o-KR/2017 Szkolenie pt. „Ocena zewnętrzna działalności audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (Quality Assessment)” 21 sierpnia godz. 11:00
4. BZP-ZPP-2374-2-27/027-BKSiO-138o-KR/2017 Cykl dwudniowych szkoleń z aplikacji biurowych MS Office (Power Point, Word, Excel, Access, Outlook). 11 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00
5. BZP-ZPP-2374-2-19/019-BKSiO-4.8-KR/2017 Szkolenie pt. "Protokół dyplomatyczny" 19.06.2017 r. godz. 11:00
6. BZP-WPP-2374-9-1/1-US/2016 Szkolenie specjalistyczne w obszarze administrowania i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej SWD PRM i SPR 14.06.2017 r. godz. 10:00
7. BZP-WPP-2374-2-2/002-BAF-US-ML/2017 Usługi cateringowe do 20 stycznia 2017 r. do godz. 10:00
8. BZP-WPP-2374-9-3/3-US/2016 Usługi cateringowe do 3 stycznia 2017 r. do godz. 13:00
9. BAF-WZP-2374-9-2/2-US/2016 Usługi cateringowe
do góry