Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert
1. BZP-WPP-2374-2-2-DT-PN-MG/2018 Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla infrastruktury sprzętowej dla Podsystemu Zintegrowanej Łączności w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Podstawowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym powyżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 02.03.2018 r., godz. 10.00
2. BZP-WPP-2374-2-3-DT-PN-JS/2018 Obsługa serwisowa, wsparcie techniczne dla oprogramowania oraz zakup subskrypcji na aktualizację licencji na oprogramowanie antywirusowe w pełnym zakresie Threat Prevention dla urządzeń Palo Alto poniżej 144 tys. euro przetarg nieograniczony 22.02.2018 r. do godz. 11:00
3. BZP-WPP-2374-2-4-BAF-PN-SJ/2018 Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 23.02.2018 r., godz. 10.00
4. BZP-WPP-2374-2-71/073-DT-PN-TK/2017 Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z Infrastrukturą Sprzętową (SWD PRM) powyżej 144 tys. euro przetarg nieograniczony 13.02.2018 r. godz. 10:00
do góry