Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert
1. BZP-WPP-2377-2-2/063-DAiPM-DAP-DPGiFM-PN-MG/2017 Dostawa materiałów promocyjnych. poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 30.11.2017 r., do godz. 10:00
2. BZP-WPP-2374-2-61/062-DT-DSO-PN-IJS/2017 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z logo nr 112 i MSWiA poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 21.11.2017 do godz. 10.00
3. BZP-WPP-2374-2-60/061-DT-PN-IJS/2017 Zakup rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (telefony komórkowe, tablety) klasy MDM poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 08.11.2017 r. do godz. 12.00
4. BZP-WPP-2374-2-38/039-BAF-PN-JS/2017 Modernizacja systemu audio-wideo w Sali konferencyjnej im. Władysława Stasiaka poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 06.11.2017 r. godz. 11:00
5. BZP-WPP-2374-2-56/057-DT-PN-BS/2017 Zakup z dostawą 2 sztuk routerów poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 03.11.2017 r. do godz. 12:00
6. BZP-WPP-2374-2-66/068-BAF-UR-PN-BS/2017 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na roboty związane z bieżącą konserwacją w budynkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie poniżej 5 225 000,00 euro przetarg nieograniczony 14.11.2017 r. do godz. 10:00, zmieniony na 30.11.2017 r. do godz. 10:00
7. BZP-WPP-2374-2-57/058-BAF-PN-SJ/2017 Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 27.10.2017 r. godz. 11:00
8. BZP-WPP-2374-2-50/051-DZ-PN-AS/2017 Badanie rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 20.10.2017 r. do godz. 10:00
9. BZP-WPP-2374-2-63/065-DT-PN-IJS/2017 Wykonanie modernizacji komputerowego okablowania światłowodowego w 25 węzłach teleinformatycznych w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie poniżej 5 225 000 euro przetarg nieograniczony 30.10.2017 r. do godz. 10.00
10. BZP-WPP-2374-2-11/011-DT-PN-BS/2017 Zakup z dostawą klastra zapór sieciowych poniżej 135 000,00 euro przetarg nieograniczony 19.10.2017 r. do godz. 12:00, zmieniony na 23.10.2017 r. do godz. 12:00
11. BZP-WPP-2374-2-42/043-BAF-PN-SJ/2017 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA poniżej 5 225 000 euro przetarg nieograniczony 27.10.2017 r., do godz. 10:00
12. BZP-WPP-2374-2-51/052-DBI-PN-MG/2017 Zakup metalowych regałów archiwalnych jezdnych (korbowych) i stacjonarnych wraz z dostawą i montażem w magazynie MSWiA przy ul. Rakowieckiej 2A poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 18.10.2017 r. do godz. 10:00
13. BZP-WPP-2374-2-43/044-DT-PN-JS/2017 Zakup małonumerowych central wraz z oprogramowaniem i licencjami, zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej. poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 16.10.2017 r. godz. 10:00
14. BZP-WPP-2374-2-54/055-BAF-PN-JS/2017 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego jezdnego o mocy znamionowej co najmniej 150 kVA do budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 13.10.2017 r. godz. 11:00
15. BZP-WPP-2374-2-55/056-BAF-PN-JS/2017 Zakup krzeseł biurowych oraz tapicerowanych wraz z dostawą i montażem poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 13.10.2017 r. godz. 10:00
16. BZP-WPP-2374-26/027-BAF-PN-IJS/2017 Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku przy ul. Syreny 23 w Warszawie poniżej 5 225 000 euro przetarg nieograniczony 19.10.2017 r. do godz. 10.00, zmieniony na 23.10.2017 do godz. 10.00
17. BZP-WPP-2374-2-58/059-DP-PN-MG/2017 Dostawa materiałów promocyjnych z logo MSWiA. poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 11.10.2017 r., do godz. 10:00
18. BZP-WPP-2374-6-5/29-PN/2016 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na roboty związane z bieżącą konserwacją w budynkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. poniżej 5 225 000,00 euro przetarg nieograniczony 18.10.2017 r. do godz. 10:00
19. BZP-WPP-2374-2-48/049-BAF-PN-IJS/2017 Wymiana podzespołów elektronicznych w dwóch zasilaczach UPS Eco Power Upgrade 300kVA każdy oraz naprawa układu sterowania baterii kompensacji mocy biernej sekcji I głównej rozdzielnicy systemowej RGG wraz z zapewnieniem asysty serwisowej wydzielonego systemu zasilania elektroenergetycznego w obiekcie MSWiA przy ul. Pawińskiego 17/21 poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 29.09.2017 do godz. 10.00
20. BZP-WPP-2374-2-37/038-BAF-PN-IJS/2017 Wymiana baterii akumulatorów oraz podzespołów w istniejących systemach UPS, w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 29.09.2017 do godz. 11.00
21. BZP-WPP-2374-2-52/053-DSO-PN-MG/2017 Dostawa materiałów promocyjnych z logo MSWiA poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 25.09.2017 r., do godz. 10.00
22. BZP-WPP-2374-2-45/046-DKS-PN-BS/2017 Dostawa dwóch bezszwowych ścian wizyjnych wraz z osprzętem poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 21.09.2017 r. do godziny 12:00, zmieniony na 26.09.2017 r. do godz. 12:00
23. BZP-WPP-2374-2-47/048-BAF-PN-BS/2017 Świadczenie usług serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz pochłaniacza dymu w obiektach MSWiA w Warszawie poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 20.09.2017 r. do godziny 11:00
24. BZP-WPP-2374-2-39/04-DKS-DP-PN-MG/2017 Dostawa materiałów promocyjnych poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 01.09.2017 r., godz. 10.00
25. BZP-WPP-2374-2-41/042-BAF-PN-MG/2017 Wykonanie remontu łazienek w budynkach MSWiA przy ul. Batorego 5 i Rakowieckiej 2A (biuro BOR) w Warszawie poniżej 5 225 000 euro przetarg nieograniczony 07.09.2017 r., godz. 10.00
26. BZP-WPP-2374-2-17/017-DT-PN-TK/2017 Zakup sprzętu sieciowego oraz wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 19.09.2017 r. do godz. 10:00
27. BZP-WPP-2374-2-27/028-BAF-PN-AS/2017 Konserwacja instalacji sanitarnych w obiektach MSWiA w Warszawie poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 23.08.2017 r. do godz. 10:00
28. BZP-WPP-2374-2-32/033-DT-PN-MG/2017 Budowa połączenia światłowodowego w relacji Batorego 5 – Rakowiecka 2A (Kasyno) w Warszawie. poniżej 5 225 000 euro przetarg nieograniczony 28.08.2017 r., godz. 10.00
29. BZP-WPP-2374-2-34/035-DT-PN-IJS/2017 Świadczenie usługi zapewnienia łącza dostępowego do sieci Internet oraz dostępu do usługi DNS poniżej 135 tyś. euro przetarg nieograniczony 16.08.2017 r. godz. 12.00
30. BZP-WPP-2374-2-24/025-BAF-PN-MB/2017 Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 04.08.2017 r. do godz. 12:00, przesunięty na 07.08.2017 r. do godz. 12:00
31. BZP-WPP-2377-2-1/023-PN-MG/2017 Badanie ewaluacyjne pn. Barometr rozwoju instytucjonalnego JST 2017 poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 14 lipca 2017 r. do godz. 10:00
32. BZP-WPP-2374-2-4/004-DT-PN-ML/2017 Migracja środowiska IT na platformę wirtualizacyjną wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury fizycznej oraz budowa Systemu Backupu powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 01.08.2017 r. godz. 10:00 zmieniony na 07.08.2017 r. godz. 10:00
33. BZP-WPP-2374-2-7/007-BAF-PN-MF/2017 Sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 24.07.2017 r. godz. 12:00
34. BZP-WPP-2374-1-5/33-PN/2016 Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla Aplikacji Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR). powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 23.06.2017 r do godziny 10:00
do góry