Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert
1. BZP-WPP-2374-2-52/053-DSO-PN-MG/2017 Dostawa materiałów promocyjnych z logo MSWiA poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 25.09.2017 r., do godz. 10.00
2. BZP-WPP-2374-2-45/046-DKS-PN-BS/2017 Dostawa dwóch bezszwowych ścian wizyjnych wraz z osprzętem poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 21.09.2017 r. do godziny 12:00, zmieniony na 26.09.2017 r. do godz. 12:00
3. BZP-WPP-2374-2-47/048-BAF-PN-BS/2017 Świadczenie usług serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz pochłaniacza dymu w obiektach MSWiA w Warszawie poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 20.09.2017 r. do godziny 11:00
4. BZP-WPP-2374-2-39/04-DKS-DP-PN-MG/2017 Dostawa materiałów promocyjnych poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 01.09.2017 r., godz. 10.00
5. BZP-WPP-2374-2-41/042-BAF-PN-MG/2017 Wykonanie remontu łazienek w budynkach MSWiA przy ul. Batorego 5 i Rakowieckiej 2A (biuro BOR) w Warszawie poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 07.09.2017 r., godz. 10.00
6. BZP-WPP-2374-2-17/017-DT-PN-TK/2017 Zakup sprzętu sieciowego oraz wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 19.09.2017 r. do godz. 10:00
7. BZP-WPP-2374-2-27/028-BAF-PN-AS/2017 Konserwacja instalacji sanitarnych w obiektach MSWiA w Warszawie poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 23.08.2017 r. do godz. 10:00
8. BZP-WPP-2374-2-32/033-DT-PN-MG/2017 Budowa połączenia światłowodowego w relacji Batorego 5 – Rakowiecka 2A (Kasyno) w Warszawie. poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 28.08.2017 r., godz. 10.00
9. BZP-WPP-2374-2-34/035-DT-PN-IJS/2017 Świadczenie usługi zapewnienia łącza dostępowego do sieci Internet oraz dostępu do usługi DNS poniżej 135 tyś. euro przetarg nieograniczony 16.08.2017 r. godz. 12.00
10. BZP-WPP-2374-2-25/026-BAF-PN-MG/2017 Zakup mebli i sprzętu AGD wraz z dostawą i montażem. poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 21.08.2017 r., godz. 10.00
11. BZP-WPP-2374-2-18/018-DT-PN-TK/2017 Świadczenie usługi transmisji danych przez prywatny APN na potrzeby terminali mobilnych i urządzeń GPS Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 09.08.2017 r. godz. 10:00 zmieniony na 11.08.2017 r. godz. 10:00
12. BZP-WPP-2374-2-24/025-BAF-PN-MB/2017 Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 04.08.2017 r. do godz. 12:00, przesunięty na 07.08.2017 r. do godz. 12:00
13. BZP-WPP-2374-2-19/019-BAF-PN-BS/2017 Świadczenie usług serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz pochłaniacza dymu w obiektach MSWiA w Warszawie poniżej 135 000,00 euro przetarg nieograniczony 01.08.2017 r. do godz. 11:00
14. BZP-WPP-2377-2-1/023-PN-MG/2017 Badanie ewaluacyjne pn. Barometr rozwoju instytucjonalnego JST 2017 poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 14 lipca 2017 r. do godz. 10:00
15. BZP-WPP-2374-2-4/004-DT-PN-ML/2017 Migracja środowiska IT na platformę wirtualizacyjną wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury fizycznej oraz budowa Systemu Backupu powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 01.08.2017 r. godz. 10:00 zmieniony na 07.08.2017 r. godz. 10:00
16. BZP-WPP-2374-2-7/007-BAF-PN-MF/2017 Sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 24.07.2017 r. godz. 12:00
17. BZP-WPP-2374-2-14/014-BAF-PN-BS/2017 Wynajem długoterminowy samochodów dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powyżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 18.07.2017 r. do godziny 10:00 zmiana terminu na 27.07.2017 r. do godz. 10:00
18. BZP-WPP-2374-2-6/006-DT-PN-TK/2017 Usługa wsparcia technicznego w dostosowaniu Podsystemu Zintegrowanej Łączności dla Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego do aktualnych potrzeb systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie eCall i SMS 112, wraz z usługą godzin rekonfiguracyjnych powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 21.06.2017 r. godz. 10:00 zmieniony na 26.06.2017 r. godz. 10:00
19. BZP-WPP-2374-2-3/003-DZ-PN-AS/2017 Przygotowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją aplikacyjną dla projektu informatycznego pn. „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych” poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 29.05.2017 r. godz. 11:00 zmieniony na 30.05.2017 r. do godziny 11:00
20. BZP-WPP-2374-2-21/021-DT-PN-TK/2017 Świadczenie usług wsparcia technicznego przy uruchamianiu skoncentrowanych dyspozytorni medycznych w zakresie aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także zapewnienie konsultacji technicznych, wraz z pracami rekonfiguracyjnymi tej aplikacji poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 24.05.2017 r., godz. 10:00
21. BZP-WPP-2374-1-5/33-PN/2016 Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla Aplikacji Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR). powyżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 23.06.2017 r do godziny 10:00
22. BZP-WPP-2374-6-9/34-PN/2016 Świadczenie usług wsparcia technicznego przy uruchamianiu skoncentrowanych dyspozytorni medycznych w zakresie aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także zapewnienie konsultacji technicznych, wraz z pracami rekonfiguracyjnymi tej aplikacji. poniżej 135 tys. euro przetarg nieograniczony 21.04.2017 r. godz. 10:00
23. BZP-WPP-2374-2-15/015-BAF-OB-PO-TK/2017 Bieżąca konserwacja pomieszczenia sali konferencyjnej z wymianą instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie. poniżej 5.225.000 euro przetarg ograniczony 3 kwietnia 2017 r godz. 11:00 . Ponowny termin 20 kwietnia 2017 r. godz. 11:00
do góry