Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-ZZP-2374-2-96/096-BAF-4.8-AS/2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA”, w następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych. 28.11.2017 r. do godz. 12.00
2. BZP-ZZP-2374-2-92/092-BAF-4.8-KR/2017 Dostawa laserowego, cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową i konserwacją w okresie 21 miesięcy – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia 22.11.2017r godz. 12.00
3. BZP-ZZP-2374-2-88/088-DT-4.8-AS/2017 Świadczenie we wszystkich lokalizacjach MSWiA na terenie m.st. Warszawy: usług serwisowych w zakresie napraw i instalacji systemów satelitarnych TV SAT i łączności naziemnej TV 23.11.2017 r. do godz. 12.00
4. BZP-ZZP-2374-2-95/095-BAF-4.8-MF/2017 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu audio i wideo 23.11.2017 r. do godz. 14.00
5. BZP-ZZP-2374-2-91/091-DSM-4.8-K.R/2017 Zakup 22 sztuk ultrabooków Asus Zenbook 3 UX390UA / równoważnych wraz z 22 sztukami hub umożliwiającym podłączenie do gniazda USB C zawierający: kartę sieciową 10/100/1000 z jednym złączem RJ-45, co najmniej dwa gniazda USB 3.0, jedno gniazdo USB-C umożliwiające podłączenie ładowark 20.11.2017 r. godz. 12:00
6. BZP-ZZP-2374-2-99/099-DBI-4.8-KR/2017 Zakup oraz dostawa serwera Systemu Kontroli Dostępu 16 listopada godz.14:00
7. BZP-ZZP-2374-2-87/087-BAF-4.8-KR/2017 Część I – Zakup i dostawa prasy codziennej oraz wydawnictw specjalistycznych w wersji papierowej Część II – Zakup i dostawa prasy codziennej oraz wydawnictw specjalistycznych w wersji elektronicznej 23.11.2017 r. do godz. 12.00
8. BZP-ZZP-2374-2-89/089-DT-4.8-KR/2017 Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne producenta dla urządzeń oraz oprogramowania – wsparcie systemu Proxy 13-11-2017 r godz. 12:00
9. BZP-ZZP-2374-2-86/086-DKS-4.8-AS/2017 Wykonanie Rocznego Raportu z badania efektywności projektów lokalnych, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” dofinansowanych i realizowanych we wszystkich celach szczegółowych wsparcia Programu w 2016 roku 09.11.2017 r. do godz. 15.00
10. BZP-ZZP-2374-2-82/082-BAF-4.8-K.R/2017 Wykonanie wraz z dostawą kalendarzy i notesów z nadrukiem logo MSWiA na 2018 rok. 20-10-2017 godz. 12:00
do góry