Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-ZZP-2374-2-71/071-DKS-4.8-IJS/2017 Przeprowadzenie badania sondażowego 14.09.2017 r. do godz. 15.00
2. BZP-ZZP-2374-2-54/054-BAF-4.8-KR/2017 Naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich attyki w budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 14.09.2017 r. do godz. 12.00
3. BZP-ZZP-2374-2-51/051-DSO-4.8-KR/2017 Wykonanie usługi cateringowej dla 180 osób podczas konferencji 08.09.2017 r. do godz. 15.00
4. BZP-ZZP-2374-2-58/058-BAF-4.8-KR/2017 Dostawa, montaż i uruchomienie 2 kompletów szlabanów elektromechanicznych wraz z kolczatkami oraz wykonanie ogrzewania i odwodnienia ww. kolczatek na terenie nieruchomości MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie 07.09.2017 r. do godz. 12.00
5. BZP-ZZP-2374-2-50/050-DKS-4.8-AR/2017 Zakup i sukcesywna dostawa do 260 ryngrafów wraz z etui 04.09.2017 r. do godz. 12.00
6. BZP-ZZP-2374-2-55/055-BAF-4.8-KR/2017 Wykonanie renowacji stołu konferencyjnego składającego się z 10 części tworzących całość 31 sierpnia 2017 r.
7. BZP-ZZP-2374-2-43/043-BAF-4.8-AS/2017 Przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne i naprawy hydrantów i gaśnic w budynkach MSWiA 16.08.2017 r. do godz. 12.00
8. BZP-ZZP-2374-2-45/045-DT-4.8-KR/2017 Część I – konserwacje i naprawy urządzeń drukujących użytkowanych w komórkach organizacyjnych MSWiA wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. Część II – zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 11 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00
9. BZP-ZZP-2374-2-49/049-DZiK-4.8-AS/2017 Asysta techniczna i konserwacja - wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac informatycznych dotyczących programu raportowego Oracle Business Intelligence Standard Edition One – 5 Named User Plus 11.08.2017 r. do godz. 12.00
10. BZP-ZZP-2374-2-41/041-DKS-4.8-AS/2017 Hosting dedykowany oraz zapewnienie łącza telekomunikacyjnego i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych i administracyjnych serwerów i firewalla na 2018 rok 04.08.2017 r. godz. 12.00 zmieniony na 10.08.2017 r. do godz. 14:00
do góry