Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-ZZP-2374-2-1-DAiPM-4.8-ASz/2018 Cz. I - Organizacja konferencji o profilu międzynarodowym w Krakowie w dniach 27-28.02.2018 r. Cz. II - Organizacja konferencji o profilu międzynarodowym w Krakowie w dniach 21-22.06.2018 r. 12.02.2018 r. do godz. 12.00
2. BZP-ZZP-2374-2-114/114-BAF-4.8-AS/2017 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA”. 09.01.2018 r. do godz. 12.00
3. BZP-ZZP-2374-2-94/094-DT-4.8-KR/2017 Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania, monitorowania, rejestracji i audytu zdalnych sesji administracyjnych 06.12.2017 r. do godz. 12.00
4. BZP-ZPP-2374-2-104/104-DZ-4.8-KR/2017 Wykonanie badań sprawozdań finansowych 07.12.2017 do godz. 10:00
5. BZP-ZZP-2374-2-96/096-BAF-4.8-AS/2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA”, w następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych. 28.11.2017 r. do godz. 12.00
6. BZP-ZZP-2374-2-92/092-BAF-4.8-KR/2017 Dostawa laserowego, cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową i konserwacją w okresie 21 miesięcy – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia 22.11.2017r godz. 12.00
7. BZP-ZZP-2374-2-88/088-DT-4.8-AS/2017 Świadczenie we wszystkich lokalizacjach MSWiA na terenie m.st. Warszawy: usług serwisowych w zakresie napraw i instalacji systemów satelitarnych TV SAT i łączności naziemnej TV 23.11.2017 r. do godz. 12.00
8. BZP-ZZP-2374-2-95/095-BAF-4.8-MF/2017 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu audio i wideo 23.11.2017 r. do godz. 14.00
9. BZP-ZZP-2374-2-91/091-DSM-4.8-K.R/2017 Zakup 22 sztuk ultrabooków Asus Zenbook 3 UX390UA / równoważnych wraz z 22 sztukami hub umożliwiającym podłączenie do gniazda USB C zawierający: kartę sieciową 10/100/1000 z jednym złączem RJ-45, co najmniej dwa gniazda USB 3.0, jedno gniazdo USB-C umożliwiające podłączenie ładowark 20.11.2017 r. godz. 12:00
10. BZP-ZZP-2374-2-99/099-DBI-4.8-KR/2017 Zakup oraz dostawa serwera Systemu Kontroli Dostępu 16 listopada godz.14:00
do góry