Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-ZZP-2374-2-74-BAF-4.8-UM/2018 Wykonanie i montaż zabudów pokoi socjalnych oraz sekretariatu 26.09.2018 r. do godz. 12:00
2. BZP-ZZP-2374-2-91-BAF-4.8-UM/2018 Zakup porcelany 20.09.2018 r. do godz. 14:00
3. BZP-ZZP-2374-2-79-BAF-4.8-MZ/2018 zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2018, nieużywanego samochodu osobowego 11.09.2018 do godz. 14:00
4. BZP-ZZP-2374-2-78-DB-4.8-UM/2018 „Zakup skanera dokumentowego A4 z automatycznym podajnikiem oryginałów, spełniającego wymagania klasy bezpieczeństwa elektromagnetycznego SDIP-27 Level A" zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia. do 5 września 2018 r. do godz. 10:00
5. BZP-ZZP-2374-2-73-DKS-4.8-UM/2018 „Rozbudowa, dodanie nowych funkcjonalności w aplikacji „Moja Komenda ” na platformy iOS i Android, w tym w systemie CMS, oraz utrzymanie aplikacji „Moja Komenda ” na serwerach ” 27 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00
6. BZP-ZZP-2374-2-71-DB-4.8-MZ/2018 Zakup 2 szt. niszczarek do dokumentów o poziomie bezpieczeństwa P5/O4/T5/E4/F2 spełniających wymagania normy DIN 66399 wraz z akcesoriami. 28.08.2018 do godz. 10:00
7. BZP-ZZP-2374-2-62-DT-4.8-MZ/2018 Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej Alarm112 działającej na telefonach z systemem iOS 29.08.2018 do godz. 12:00
8. BZP-ZZP-2374-2-64-BAF-4.8-MZ/2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2018, nieużywanego samochodu osobowego 24.08.2018 do godz. 10:00
9. BZP-ZZP-2374-2-68-DKS-4.8-MZ/2018 Dostawa 4 szt. 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL ML MULTI Team Subscr. do 17.08.2018 r. do godz. 12:00
10. BZP-ZZP-2374-2-67-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu ekspertyzy technicznej istniejącej instalacji wentylacji znajdującej się w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie. 29.08.2018 r. do godz. 12:00

Wybierz Strony

do góry